Lech Pietraszko
    

FOTOGRAFIA

Zdjęcia przyrody powstały głównie na ternie Nadleśnictwa Nidzica i Nadleśnictwa Jedwabno.